Na osnovu člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), podzakonskih akata, na Preporuku Komisije za javnu nabavku, broj: 47/24, od 01.04.2024. godine, u postupku javne nabavke „Izgradnja saobraćajnice dužine cca 300m, na parceli broj k.č. 1085/4“, Direktor društva donosi:

LEAVE A REPLYYour email address will not be published. Required fields are marked *Your Name

Poslovna zona Banja Luka je uređeno građevinsko zemljište, sa površinom oko 80 ha, smještena na desnoj obali rijeke Vrbas s istočne strane grada Banja Luka, udaljena od administrativnog središta Grada oko 2 km.

© 2021 Autorska prava pripadaju Poslovna zona a.d. Banja Luka. Sva prava zadržana.