Na osnovu člana 64.stav (1) tačka (b), člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiX“, broj 39/14 i 59/22), podzakonskih akata, na Preporuku Komisije za javnu navaku, broj: 37/24, od 20.02.2024. godine, u postupku javne nabavke „Nabavka materijala za tehničko održavanje“, Direktor društva donosi:

LEAVE A REPLYYour email address will not be published. Required fields are marked *Your Name

Poslovna zona Banja Luka je uređeno građevinsko zemljište, sa površinom oko 80 ha, smještena na desnoj obali rijeke Vrbas s istočne strane grada Banja Luka, udaljena od administrativnog središta Grada oko 2 km.

© 2021 Autorska prava pripadaju Poslovna zona a.d. Banja Luka. Sva prava zadržana.