Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima (Sl.glasnik RS br.75/04 i 78/11), člana 62. Statuta
Poslovna zona a.d. Banja Luka, člana 25. i 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim
društvima (Službeni glasnik RS 100/11), te odluke Nadzornog odbora br. XVII-5/23 od
03.11.2023. godine, Nadzorni odbor saziva:

LEAVE A REPLYYour email address will not be published. Required fields are marked *Your Name

Poslovna zona Banja Luka je uređeno građevinsko zemljište, sa površinom oko 80 ha, smještena na desnoj obali rijeke Vrbas s istočne strane grada Banja Luka, udaljena od administrativnog središta Grada oko 2 km.

© 2021 Autorska prava pripadaju Poslovna zona a.d. Banja Luka. Sva prava zadržana.