Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl.glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22). podzakonskih akata, a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 184/23, od 06.11.2023. godine, u postupku javne nabavke 184/23, Uprava društva donosi:

LEAVE A REPLYYour email address will not be published. Required fields are marked *Your Name

Poslovna zona Banja Luka je uređeno građevinsko zemljište, sa površinom oko 80 ha, smještena na desnoj obali rijeke Vrbas s istočne strane grada Banja Luka, udaljena od administrativnog središta Grada oko 2 km.

© 2021 Autorska prava pripadaju Poslovna zona a.d. Banja Luka. Sva prava zadržana.