Klijenti

Zbog svojih lokacijskih i drugih pogodnosti Poslovna zona Banja Luka je postala interesantna kao prostor za odvijanje poslovne aktivnosti preduzetnicima i poslovnim subjektima, kako iz Bosne i Hercegovine tako Srbije, Hrvatske, Slovačke, Poljske i Litvanije.

Na prostoru Poslovne zone prisutno je preko 60 poslovnih subjekata, različitih djelatnosti sa više od 1.500 zaposlenih radnika.Takođe, na prostoru Poslovne zone djelatnost odvija i 6 republičkih ustanova, kao i jedna visokoškolska ustanova.

Manji broj poslovnih subjekata, korisnika zone, ima u vlasništvu objekte i zemljište, dok je većina u zakupodavnom odnosu sa operatorom zone.

Poslovna zona Banja Luka je uređeno građevinsko zemljište, sa površinom oko 80 ha, smještena na desnoj obali rijeke Vrbas s istočne strane grada Banja Luka, udaljena od administrativnog središta Grada oko 2 km.

© 2021 Autorska prava pripadaju Poslovna zona a.d. Banja Luka. Sva prava zadržana.