Kompanija „Lanaco“ započela je izgradnju tehnološkog centra za proizvodnju softvera i hardvera u krugu „Poslovne zone“.

Objekat će biti izveden po principima energetske efikasnosti, odnosno vodiće se računa o smanjenju gubitka energije, efikasnom korištenju i proizvodnji energije. Bruto površina budućeg tehnološkog centra je oko 10 hiljada kvadratnih metara.

Centar će se sastojati od glavnog i tehničkog objekta. Planirano je da radovi na prvom objektu budu završeni do juna, a na drugom do kraja novembra 2015.godine.

Kompanija „Lanaco“ koja trenutno broji 250 zaposlenih, na taj način će stvoriti uslove za zapošljavanje dodatnih 300 radnika.

Poslovna zona Banja Luka je uređeno građevinsko zemljište, sa površinom oko 80 ha, smještena na desnoj obali rijeke Vrbas s istočne strane grada Banja Luka, udaljena od administrativnog središta Grada oko 2 km.

© 2021 Autorska prava pripadaju Poslovna zona a.d. Banja Luka. Sva prava zadržana.