Gradonačelnik Banje Luke, Slobodan Gavranović uručio je direktoru kompanije „Lanaco“, Nebojši Niniću građevinsku dozvolu za izgradnju tehnološkog centra za proizvodnju softvera i hardvera u „Poslovnoj zoni“, vrijednog 17 miliona KM.

„Želimo da afirmišemo ovaj značajan projekat, koji Grad Banja Luka apsolutno podržava. Cijeli projekat u kompaniji „Lanaco“ pripreman je vrlo odgovorno i stručno, i u taj proces od same ideje do dozvole ulazilo se u skladu sa zakonskim procedurama i na odgovarajući način“, kazao je gradonačelnik.

Primjer ove izuzetne saradnje Grada i investitora rezultiraće zapošljavanjem 550 ljudi, od čega oko 300 novih radnika.

Direktor kompanije „Lanaco“ zahvalio je Gradu Banjoj Luci na ekspeditivnosti. Kazao je da je naišao na razumijevanje administarcije, koje je veoma važno svim investitorima.

„Obezbjeđenjem parcele i sredstava za gradnju započinjemo izgradnju centra, za koji smo projekat radili dvije godine. Projekat je jako složen i komleksan, jer je ovo prva ‘pametna zgrada’ u BiH u kojoj će svi procesi biti nadgledani i upravljani pomoću softvera“, pojasnio je Ninić. Kako bi projektovali zgradu, iskustva su, kako je rekao, preuzimali u Evropi i Americi, ističući značajnu podršku velikih kompanija poput „Microsofta“, „Schneidera“, i dr.

Budući centar

Bruto površina budućeg tehnološkog centra je oko 10 hiljada kvadratnih metara. Centar će se sastojati od glavnog i tehničkog objekta. Objekat će biti izveden po principima energetske efikasnosti, odnosno vodiće se računa o smanjenju gubitka energije, efikasnom korištenju i proizvodnji energije.

Poslovna zona Banja Luka je uređeno građevinsko zemljište, sa površinom oko 80 ha, smještena na desnoj obali rijeke Vrbas s istočne strane grada Banja Luka, udaljena od administrativnog središta Grada oko 2 km.

© 2021 Autorska prava pripadaju Poslovna zona a.d. Banja Luka. Sva prava zadržana.