Dana 25.09.2015. godine, u Banjoj Luci, na adresi Veljka Mlađenovića bb, u krugu Poslovne zone, počela je sa radom Agencija Incel, četrnaesta poslovnica Nove banke a.d. Banja Luka u ovom gradu.

Filijala Banja Luka sada obuhvata sedamnaest organizacionih jedinica, i to četrnaest u Banjoj Luci, te poslovnice u Laktašima, Prnjavoru i Gradišci.
U krugu banjalučke Poslovne zone nalaze se brojna preduzeća u kojima je zaposleno preko 1000 radnika, a u neposrednoj blizini u izgradnji su novi stambeni objekti. Nova banka je prepoznala ovaj dio grada kao prometnu lokaciju na kojoj se odvija značajna poslovna i finansijska aktivnost i svoje usluge učinila još dostupnijim. Građani i pravna lica u Agenciji Incel mogu da koriste usluge unutrašnjeg i inostranog platnog prometa, da postanu korisnici kredita, štednje i depozita, platnih kartica, kao i ostalih usluga koje pruža Nova banka. Radno vrijeme Agencije je od 08.00 do 16.00 časova radnim danima.

Poslovna zona Banja Luka je uređeno građevinsko zemljište, sa površinom oko 80 ha, smještena na desnoj obali rijeke Vrbas s istočne strane grada Banja Luka, udaljena od administrativnog središta Grada oko 2 km.

© 2021 Autorska prava pripadaju Poslovna zona a.d. Banja Luka. Sva prava zadržana.